Om Osteopati

Osteopati er en del af lægevidenskaben, der fokuserer på bevægeapparatets rolle inden for sundhed og velvære.

(se evt. yderligere: www.danske osteopater.dk)

Min behandling er en holistisk tilgang til såvel skade og smertetilstande som andre tilstande med ubalancer i kroppen, der truer sundhed og velvære. Behandlingen inddrager alle medvirkende faktorer til dine symptomer. For at skabe de bedste betingelser for den helbredende proces taler vi også om kost, livsstil og velvære.

Min erfaring og løbende videreuddannelse har givet mig et indgående kendskab til den motoriske udvikling og musklernes bevægemønstre samt forstyrrelser af disse og årsager hertil hos såvel børn som voksne i alle aldre.